fbpx
Instagram Ani-Muk Facebook Ani-Muk
1 krabice 3 tematické kreativní sady Co tři měsíce přímo k vám domů!

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku (vzor)

Dobrý den,

dne ……. jsem na Vašich internetových stránkách www.ani-muk.cz s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem byla vzdělávací sada Ani-Muk. Uvedený předmět mi byl doručen dne …….

Vzhledem k tomu, že výše uvedený předmět nenaplnil má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Vzdělávací sadu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………….. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ………… Kč, které jsem při koupi výše uvedeného produktu zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši……………………… Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na účet č. ……………………………… vedený u České spořitelny, a. s.
Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie daňového dokladu